Råd för digitalisering av det offentliga Sverige – denna gång om öppna data

Regeringen bildade under hösten 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Det är en rådgivande grupp med uppgift att bistå regeringen i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Genom rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra programmet Digitalt först. I tisdags, den 3 maj, höll rådet sitt tredje möte – denna gång om öppna data.

I rådet ingår generaldirektörer som representerar hela den offentliga sektorn och prioriterade sakpolitiska områden (läs med om ledamöterna här). Bland annat ingår de utvecklingsmyndigheter som regeringen har gett i uppdrag att driva den digitala utvecklingen framåt. Ordförande i rådet var Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Temat som engagerade denna gång, var öppna data och främjandet av datadriven innovation. Inom regeringen finns en arbetsfördelning mellan civilminister Ardalan Shekarabi som ansvarar för främjande av utbudet av öppna data, och närings- och innovationsminister Mikael Damberg som ansvarar för att främja efterfrågan, dvs. att bl.a. offentlig data omsätts till värdeskapande tjänster och innovationer, s.k. datadriven innovation.

Under rådet presenterade Magnus Enzell, från Näringsdepartementet och Karina Aldén från Finansdepartementet Sveriges utveckling inom området, samt vilka främjandeinsatser som just nu bereds inom Regeringskansliet.

Flera internationella benchmarks visar att Sverige tappar i jämförelse med andra länder som utvecklas snabbare. Trots att vi har en av världens mest generösa offentlighetsprinciper, så är vi inte bäst i världen på öppna data (se t.ex. här där vi tappar  från 13 till 27 plats, eller klassificeras som ”followers”) Statskontoret har tidigare i år kommit med en rapport där de konstaterar att endast en svag spontan utveckling sker på området. Det finns alltså en anledning att fundera över vilken typ av insatser som behövs för att både öka utbudet av öppna data samt att främja datadriven innovation.

Ledamöterna i rådet bekräftade i stort bilden av att det behövs en kraftsamling på området. Vi kommer att ha all anledning att återkomma med hur detta kan göras!

4 svar på “Råd för digitalisering av det offentliga Sverige – denna gång om öppna data”

    1. Hej Per-Olav! Vi hoppas på initiativ som kan drivas något snabbare än via en utredning..men man ska aldrig säga aldrig 😉

  1. Intressanta frågor som diskuteras, men VAR ÄR NÄRINGSLIVET?? Har svårt att tro att en samling byråkrater är de som bäst förstår vad som krävs. Vänd på steken och låt byråkraterna vara på läktaren och engagera kompetenta CIOs, entreprenörer och företagsledare för att se vad som händer. De som inte är innanför ramarna….

    1. Hej Ola och tack för kommentaren! Vi möter företagen i många olika forum och på olika sätt. Till exempel kommer det i höst bjudas in till ett öppet råd som även fångar företag och akademi. I programmet betonas särskilt att kompetens som finns utanför det offentliga ska tillvaratas.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.