Regeringen utreder hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret hos en myndighet

Regeringen har den 24 november gett Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning i uppdrag att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att ansvaret för frågorna samlas hos en myndighet.

Civilminister Ardalan Shekarabi ser det som viktigt att stärka styrningen av samarbetet och samverkan över myndighetsgränserna.

Regeringen har därför uppdragit åt ovan nämnda utredning att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet. Utredningen ska med utgångspunkt i analysen lämna förslag till nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för att en myndighet så snart som möjligt ska kunna ges den aktuella uppgiften.

Genom att samla ansvaret i en myndighet kan styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn effektiviseras, samtidigt som förutsättningarna för en medborgarcentrerad, innovativ och effektiv verksamhetsutveckling förbättras.

Utredningen har också fått i uppdrag att lämna förslag till reglering av lämpliga statliga och kommunala myndigheters anslutning till Mina meddelanden.

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) inledde sitt uppdrag den 19 maj 2016.

Genom beslutet om tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden. Utredningen ska lämna ett delbetänkande senast15 mars 2017och redovisa sitt slutbetänkande 31 december 2017.

Ni hittar pressmeddelande och tilläggsdirektiv på regeringens hemsida.