Save the date!

27 juni är den sista dagen för att lämna synpunkter på remissen avseende delbetänkandet av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, ” digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23).

Utredaren har fått i uppdrag att analysera hur digitalisering i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet.

Därefter har utredaren getts i uppdrag att lämna förslag till en reglering som innebär en skyldighet för lämpliga statliga och kommunala myndigheter att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden.

Läs delbetänkandet här

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn