Save the date!

27 juni är den sista dagen för att lämna synpunkter på remissen avseende delbetänkandet av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, ” digitalforvaltning.nu” (SOU 2017:23).

Utredaren har fått i uppdrag att analysera hur digitalisering i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet.

Därefter har utredaren getts i uppdrag att lämna förslag till en reglering som innebär en skyldighet för lämpliga statliga och kommunala myndigheter att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden.

Läs delbetänkandet här