Seminarium om artificiell intelligens i offentlig sektor den 9 december

Finansdepartementet bjuder in till seminarium den 9 december 2016

Artificiell intelligens (AI) har varit ett forskningsområde i flera decennier men det är först de senaste åren som AI börjat tillämpas i bred omfattning. Företag som Google, Microsoft och IBM gör nu mycket stora investeringar och väljer att profilera sig som AI-företag. Det har medfört en mängd nya och allt bättre tillämpningar. Många forskare och analysföretag anser att AI kan komma att påverka samhället i samma grad som internet och mobiltelefoni.

Obama-administrationen publicerade i oktober en rapport i vilken man gör bedömningen att AI kommer att öka offentlig sektors innovationstakt och service. I rapporten görs bedömningen att AI sannolikt kommer förbättra och utveckla offentlig service inom områden som utbildning och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende. Rapporten lyfter också fram nya krav AI kan komma att ställa på myndigheters utveckling samt flera etiska frågeställningar. Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet bjuder in till ett seminarium om AI och dess konsekvenser. Seminariet kommer bland annat att behandla:

  • vad är AI och vilka är orsakerna till den snabba utvecklingen?
  • vad är överdrifter och vad kan man rimligen förvänta sig?
  • vilka tillämpningar använder vi redan och vad är på gång?
  • vilka är de tongivande aktörerna?
  • hur förhåller sig regeringar och myndigheter i andra länder?

Vi kommer också att diskutera AI från ett svenskt perspektiv:

  • finns möjligheter till effektiviseringar, kvalitetsförbättringar och mer individualiserad service inom offentlig sektor?
  • finns det politiska och etiska frågeställningar som en konsekvens av AI?

Seminariet leds av Göran Lindsjö från Finansdepartementet som själv har en lång erfarenhet från många AI-tillämpningar. Under hösten har Göran varit i USA och  studerat vad som pågår inom området. Han har bland annat intervjuat ledande forskare, analytiker och företag verksamma inom AI.

Tid: den 9 december 2016, seminariet börjar 13.30 och pågår till 14.30
(Vänligen kom senast 13.15 för registrering)
Plats: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24 i Stockholm

För att delta måste du anmäla dig i för väg senast den 7 december. Du anmäler dig via e-post till Ingacarin Grevsten, använd gärna ämnesraden “AI-seminarium”. För frågor ring 08-405 58 46.