Slutbetänkande från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Uppdaterat: 2018-01-25

Idag överlämnade Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning sitt slutbetänkande till regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen presenterade en rad förslag och bedömningar på områdena

  • styrning av den offentliga förvaltningens digitalisering,
  • eID (e-legitimation) och eIDAS-förordningen,
  • Mina meddelanden och
  • myndigheternas arbete med informationssäkerhet.

Slutbetänkandet och delbetänkandet från utredningen finns att läsa i sin helt på regeringens webbplats. Där går också att läsa till vilka remissinstanser Finansdepartementet remitterat slutbetänkandet.