Statskontoret publicerar analys av hinder mot vidareutnyttjande av öppna data

Statskontoret fick i maj 2017 i uppdrag av regeringen att analysera vilka hinder som finns mot att vidareutnyttja öppna data. Den 12 mars redovisade Statskontoret sin analys som omfattade 40 myndigheters webbplatser samt länsstyrelsernas geodatabas och gemensamma karttjänster. Statskontoret redovisar även sina bedömningar och rekommendationer i samma publikation.

Hela publikationen finns att läsa på Statskontorets webbplats.