Stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn i höstbudgeten

I budgetpropositionen för 2018 tar regeringen viktiga steg för att åstadkomma ordning och reda i digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Syftet är att förbättra och effektivisera servicen till medborgare, företag och samhället.

En ny myndighet, stärkt styrning och samordning av informationsförsörjning och ökade medel för att främja öppna data är några satsningar som regeringen aviserar i höstbudgeten.

– Nu tar vi ett helhetsgrepp om den digitala utvecklingen i det offentliga Sverige och accelererar arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Läs om hela satsningen på regeringens webbplats.