Sveriges placering oförändrad i EU-kommissionens undersökning DESI 2017

Idag har EU-kommissionen publicerat sin årliga rapport om digitalisering Digital Economy and Society Index 2017 (DESI). Sverige rankas på tredje plats på totalen, vilket är en oförändrad placering jämfört med föregående år. För digitala offentliga tjänster rankas Sverige på åttondeplats.

EU-kommissionen framhåller att Sverige överlag gör bra ifrån sig när det gäller digital förvaltning, dock utan att utnyttja sin fulla potential jämfört med många andra högpresterande medlemsländer. Att satsa på förbättringar skulle kunna leda till positiva effekter för digitaliseringen av samhället i stort, enligt EU-kommissionen.

Läs pressmeddelandet på EU-kommissionens hemsida.