En AI-redo statsförvaltning

Erik Thor/Folio

En möjlighet för att utveckla den svenska statsförvaltningen och övrig offentlig sektor är att utnyttja den snabba utveckling som sker inom artificiell intelligens (AI). AI har på de allra senaste åren utvecklats till att bli det område inom digitalisering som forskare, företag och regeringar ställer störst hopp till för en mängd tillämpningar inom t ex produktion, transport, sjukvård och klimatforskning. Framförallt har stora framsteg gjorts på amerikanska universitet och företag.

Översikt om artificiell intelligens och dess möjligheter för välfärden

Citat: AI is the holy grail av Bill Gates

Idag presenteras en översikt om Artificiell Intelligens (AI) i välfärden under ett seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings kontor i Stockholm. Översikten ges exempel på hur AI, dvs. självlärande och smart programvara, redan påverkat olika branscher inom välfärden. Några exempel är beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobotar och adaptiva program på utbildningsområdet.

Seminarium om artificiell intelligens i offentlig sektor den 9 december

Citat: AI is the holy grail av Bill Gates

Finansdepartementet bjuder in till seminarium den 9 december 2016 Artificiell intelligens (AI) har varit ett forskningsområde i flera decennier men det är först de senaste åren som AI börjat tillämpas i bred omfattning. Företag som Google, Microsoft och IBM gör nu mycket stora investeringar och väljer att profilera sig som AI-företag. Det har medfört en …

Artificiell intelligens

Citat: AI is the holy grail av Bill Gates

Det område inom digitalisering som många bedömer utvecklas snabbast just nu är artificiell intelligens (AI). Enheten för e-förvaltning kommer under hösten att studera AI:s möjligheter och konsekvenser för Sverige i allmänhet och svensk statsförvaltning i synnerhet. Vi kommer då bland annat att studera forskning och utveckling i USA.