Enheten för digital förvaltning säger tack och på återseende till E-legitimationsnämnden

Foto: Bonnie Kittle

Foto: Bonnie Kittle

Det är dags att säga tack och på återseende till E-legitimationsnämnden. Myndigheten har sedan januari 2011 haft regeringens uppdrag att stödja och samordna den offentliga sektorns behov av e-legitimation och e-underskrift i digitala tjänster. Från den 1 september övergår verksamheten till den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och nämnden avvecklas som egen myndighet. Personalen följer med till DIGG och återfinns på huvudkontoret i Sundsvall eller i de nya lokalerna på Torsgatan i Stockholm.

Anna Eriksson blir GD på Myndigheten för digital förvaltning och myndighetens instruktion och regleringsbrev är nu också beslutade

Den 5 juli utsåg regeringen Anna Eriksson, som för närvarande är utvecklingsdirektör på Lantmäteriet, till generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning. Hon kommer tillträda den 1 september. Samma dag beslutade regeringen även om myndighetens instruktion och regleringsbrev och nödvändiga följdändringar i bl.a. ett flertal befintliga förordningar i anledning av bildandet av den nya myndigheten.

Remittering av Digitaliseringsrättsutredningens slutbetänkande

Foto: Robande, Gångväg i trä i Ryaskogen, Göteborg 2011

Digitaliseringsrättsutredningen lämnade den 27 mars 2018 sitt slutbetänkande – Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen.