Delbetänkandet digitalforvaltning.nu på agendan under gårdagens rådsmöte

Regeringen inrättade under hösten 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Det är en rådgivande grupp med uppgift att bistå regeringen i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Genom rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs 2015-2018.

Halvtidsöversyn av EU:s strategi för den digitala inre marknaden

Möte

Vice ordförande i kommissionen Ansip mötte pressen idag om kommissionens meddelande om halvtidsöversynen av den s.k. DSM-strategin. Enligt Ansip har kommissionen levererat på alla utlovade initiativ. Den digitala inre marknaden är dock komplex som tar tid. DSM är i en avgörande fas och många beslut måste fattas, menade Ansip samtidigt som han gav det inkommande bulgariska ordförandeskapet kommissionens fulla stöd.

Serverat

Serverat är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och SKL. Syftet är att förenkla företagande genom digitala tjänster och samtidigt underlätta för kommuner att arbeta med digitaliseringens möjligheter. Serverat bygger förutsättningar för ett långsiktigt förenklings- och digitaliseringsarbete.

Kundcentrerad digitalisering

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

För drygt fyra år sedan, i samband med att jag fick uppdraget att ta reda på varför Arbetsförmedlingens förtroende var så lågt och hur myndigheten skulle kunna stärka förtroendet, kom jag i kontakt med Servicedesign, eller kunddriven verksamhetsutveckling. Kunddriven verksamhetsutveckling lyfts allt oftare fram som en framgångsfaktor som har visat sig utgöra ett effektivt verktyg för att förbättra kundupplevelsen.