Förslag kring en samlad aktör för digitalisering av den offentliga sektorn överlämnades idag till civilministern

Foto: Jessica Steinmetz, Regeringskansliet

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning fick i slutet av november 2016 i uppdrag att bl.a. analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att, inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen, samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet.

Hur tar vi fram det bästa ur digitaliseringen?

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

När jag i mitten på 1980-talet började på dåvarande Trafiksäkerhetsverket i Örebro, idag Transportstyrelsen, gick digitaliseringen främst ut på att överföra och bearbeta information från analog till digital form. Denna första generations e-förvaltning var lika med stora register, och precis som nu var en av drivkrafterna att effektivisera och förenkla statlig verksamhet.

Översikt om artificiell intelligens och dess möjligheter för välfärden

Citat: AI is the holy grail av Bill Gates

Idag presenteras en översikt om Artificiell Intelligens (AI) i välfärden under ett seminarium på Sveriges Kommuner och Landstings kontor i Stockholm. Översikten ges exempel på hur AI, dvs. självlärande och smart programvara, redan påverkat olika branscher inom välfärden. Några exempel är beslutsstöd inom hälso- och sjukvård, handläggarrobotar och adaptiva program på utbildningsområdet.