Material från informationsmöte om webbtillgänglighetsdirektivet

Onsdagen den 25 januari träffades en rad intresseorganisationer på Finansdepartementet i Stockholm för att delta på ett informationsmöte om det nya webbtillgänglighetsdirektivet. Några av de organisationer som fanns på plats under informationsmötet var: Handikappförbunden, Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Synskadades Riksförbund, Unga hörselskadade, Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, Riksförbundet DHB och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Fullsatt på E-legitimationsdagen 2017

På E-legitimationsdagen den 1 februari samlades närmare 250 representanter från offentlig sektor och leverantörer från privat sektor för att lära sig om och diskutera frågor rörande e-legitimation.
Civilminister Ardalan Shekarabi fanns med bland de inledande talarna och belyste e-legitimationens betydelse som en förutsättning för en effektiv offentlig förvaltning. Shekarabi påpekade även att det är viktigt att hitta en fram till en lösning där alla som vill ska få tillgång till en säker e-legitimation.

Hack for Sweden 11-12 mars

Lördag och söndag den 11 och 12 mars anordnar Hack for Sweden ett nytt hackathon där deltagare under 24 timmar tävlar om att lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data. Hack for Sweden är ett samarbete mellan 27 statliga myndigheter och organisationer som sponsras av regeringen. Tävlingen är detta år större än tidigare år och hålls i eGovlabs och Stockholms universitets lokaler i Kista. I år finns bland annat en ny tävlingskategori: bästa IoT-lösning.

Plattformen eGovernment4EU låter allmänheten föreslå initiativ för att stärka den digitala förvaltningen inom EU

Med EU:s nya handlingsplan för digital förvaltning som löper 2016-2020 finns också en digital plattform som heter eGovernment4EU. Genom plattformen kan medborgare, företag och offentliga aktörer föreslå initiativ som syftar till att stärka den digitala förvaltningen inom EU. Förslagen kan komma från enskilda intressenter eller skickas in gemensamt av flera olika intressenter.