Finansiering av nationell digital infrastruktur

Ardalan Shekarabi

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I budgetpropositionen för 2017 genomför regeringen en långsiktig finansiering av nationella digitala tjänster och nationella digitala grunddata. Från 2017 föreslår regeringen sammantaget att 104 miljoner satsas och från 2018 beräknas 143 miljoner kronor årligen för detta syfte.

Artificiell intelligens

Citat: AI is the holy grail av Bill Gates

Det område inom digitalisering som många bedömer utvecklas snabbast just nu är artificiell intelligens (AI). Enheten för e-förvaltning kommer under hösten att studera AI:s möjligheter och konsekvenser för Sverige i allmänhet och svensk statsförvaltning i synnerhet. Vi kommer då bland annat att studera forskning och utveckling i USA.