Pensionsmyndighetens och Försäkringskassans samverkan kring it-drift

Lena Mahlberg enhetschef drift och infrastruktur, Pensionsmyndigheten & Nicola Lindwe – områdeschef IT-produktion, Datacentertjänster. I datahall i Sundsvall.

Foto: Ellinor Kempe

I augusti 2017 fattade regeringen beslut om att Försäkringskassan under tre år ska erbjuda säker och samordnad it-drift till lämplig verksamhet hos vissa myndigheter. I sitt beslut pekar regeringen på det samarbete som sedan ett antal år tillbaka finns mellan Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Vi har därför träffat Peder Sjölander, CIO på Pensionsmyndigheten, samt Leif Höök och Peter Axelborn, verksamhetsområdeschefer på Försäkringskassan.

Ministermötet i Tallinn om digitalisering i offentlig sektor

Foto: Evgeni Nikolaevski (EU2017EE)

Foto: Evgeni Nikolaevski (EU2017EE)

Fredagen den 6 oktober träffas ministrar ansvariga för digitalisering av den offentliga sektorn i EU och EFTA-länderna. På konferensen kommer ministrarna diskutera frågor på området och signera en deklaration. Syftet med ministerdeklarationen är att snabba på den digitala utvecklingen i offentlig sektor och att tydliggöra att individens behov ska stå i centrum för denna utveckling.

Digitaliseringsrättsutredningen bjuder in till hearing

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för en digitalt samverkande förvaltning. Cecilia Magnusson Sjöberg utses som särskild utredare. Nu bjuder utredningen in till hearning. Hearingen äger rum den 25 oktober och avser att behandla ett antal olika frågeställningar avseende juridiska förutsättningar till digitalisering i offentlig sektor.