Debattartikel om öppna data

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

Idag skriver civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt om att regeringen nu snabbar på arbetet med öppna data. I artikeln beskrivs bl.a. en ny satsning på öppna data utifrån ett antal nya initiativ.

Delbetänkandet digitalforvaltning.nu på agendan under gårdagens rådsmöte

Regeringen inrättade under hösten 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Det är en rådgivande grupp med uppgift att bistå regeringen i arbetet med att digitalisera den offentliga förvaltningen. Genom rådet samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs 2015-2018.

Halvtidsöversyn av EU:s strategi för den digitala inre marknaden

Möte

Vice ordförande i kommissionen Ansip mötte pressen idag om kommissionens meddelande om halvtidsöversynen av den s.k. DSM-strategin. Enligt Ansip har kommissionen levererat på alla utlovade initiativ. Den digitala inre marknaden är dock komplex som tar tid. DSM är i en avgörande fas och många beslut måste fattas, menade Ansip samtidigt som han gav det inkommande bulgariska ordförandeskapet kommissionens fulla stöd.