Tillsammans för en tillgänglig och effektiv statsförvaltning

Många myndigheter har lyckats väldigt bra med sina digitala tjänster, och det finns all anledning att ta del av varandras goda exempel. För att kunna göra det behöver vi träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans i förvaltningen för att förbättra vår service och bli mer lättillgängliga. ESV-dagen den 11 oktober är ett sådant tillfälle. Årets tema är samverkan och digitalisering, och programmet bjuder på många myndighetsexempel där vi kan lära av varandra. Min förhoppning är att alla besökare kommer att få både inspiration och konkreta tips för att driva digitala projekt. Tillsammans fortsätter vi arbeta för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.