Digital och öppen förvaltning – EU-konferens om digital mognad

Anneli Hagdahl talade på eGov-konferens i Amsterdam. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2016

Just nu är Nederländerna ordförande i EU och de lämnar snart över till Slovakien. En tradition i e-förvaltningssammanhang är att ordförandelandet bjuder in till en konferens om aktuella frågor. Så gjorde även Nederländerna och jag och Magnus Enzell deltog som talare under konferensen den 2-3 juni i Amsterdam. På konferensen diskuterade över tvåhundra personer från …

eGov Action Plan – EU:s nya handlingsplan kommenteras

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Efter en smärre försening har vi nu fått ta del av EU-kommissionens nya eGovernment Action Plan för åren 2016 – 2020. Vi på enheten för e-förvaltning följer arbetet nära och kommenterar här för första gången innehållet och de åtgärdsförslag som ges. Många frågor som vår enhet driver har bäring på vad som sker inom EU. …