Serverat

Serverat är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och SKL. Syftet är att förenkla företagande genom digitala tjänster och samtidigt underlätta för kommuner att arbeta med digitaliseringens möjligheter. Serverat bygger förutsättningar för ett långsiktigt förenklings- och digitaliseringsarbete.

Kundcentrerad digitalisering

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

För drygt fyra år sedan, i samband med att jag fick uppdraget att ta reda på varför Arbetsförmedlingens förtroende var så lågt och hur myndigheten skulle kunna stärka förtroendet, kom jag i kontakt med Servicedesign, eller kunddriven verksamhetsutveckling. Kunddriven verksamhetsutveckling lyfts allt oftare fram som en framgångsfaktor som har visat sig utgöra ett effektivt verktyg för att förbättra kundupplevelsen.

Hur tar vi fram det bästa ur digitaliseringen?

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

När jag i mitten på 1980-talet började på dåvarande Trafiksäkerhetsverket i Örebro, idag Transportstyrelsen, gick digitaliseringen främst ut på att överföra och bearbeta information från analog till digital form. Denna första generations e-förvaltning var lika med stora register, och precis som nu var en av drivkrafterna att effektivisera och förenkla statlig verksamhet.

Statliga myndigheter har ambitiös målbild för 2018

Ekonomistyrningsverket (ESV) har ett regeringsuppdrag som ska bidra till utvecklingen av statsförvaltningens digitalisering. En del av det arbetet är att driva ett myndighetsgemensamt arbete med att samla in och sammanställa ett informationsunderlag om myndigheternas it-användning. Arbetet är en fortsättning på ESV:s tidigare kartläggningar av myndigheternas it-användning. Tillsammans med de deltagande myndigheterna har ESV sammanställt ett …