Finansiering av nationell digital infrastruktur

Ardalan Shekarabi

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I budgetpropositionen för 2017 genomför regeringen en långsiktig finansiering av nationella digitala tjänster och nationella digitala grunddata. Från 2017 föreslår regeringen sammantaget att 104 miljoner satsas och från 2018 beräknas 143 miljoner kronor årligen för detta syfte.

eSam – ett frivilligt samarbete som efterföljare till E-delegationen

I syfte att fortsätta det goda samarbete som växt fram inom ramen för E-delegationen etablerades eSam, ett frivilligt samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), efter det att E-delegationen avslutat sitt uppdrag i juni 2015. Idag består eSam av 20 medlemmar som samverkar inom olika områden för att påskynda och främja digitaliseringen med medborgaren och företagen i centrum.

Uppdrag att verka för Digitalt först – för ett smartare Sverige

Christina Henryson och Annelie Roswall Ljunggren

I början av året fick ett antal myndigheter i uppdrag att vara så kallade utvecklingsmyndigheter fram till 2018. Uppdragen går ut på att göra det enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag i processer där flera myndigheter och kommun är involverade. Uppdragen ska främja innovativa digitala lösningar för ”en väg in” och friktionsfria processer, exempelvis genom standardisering och tillgängliggörande av information. Den 22 augusti samlades ett fyrtiotal personer på Näringsdepartementet för att berätta om myndigheternas strategier för uppdragen och för att få återkoppling.

Tillsammans för en tillgänglig och effektiv statsförvaltning

Många myndigheter har lyckats väldigt bra med sina digitala tjänster, och det finns all anledning att ta del av varandras goda exempel. För att kunna göra det behöver vi träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans i förvaltningen för att förbättra vår service och bli mer lättillgängliga. ESV-dagen den 11 oktober är ett sådant tillfälle. Årets tema är samverkan och digitalisering, och programmet bjuder på många myndighetsexempel där vi kan lära av varandra. Min förhoppning är att alla besökare kommer att få både inspiration och konkreta tips för att driva digitala projekt. Tillsammans fortsätter vi arbeta för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.

Digital samverkan resulterade i guide för efterlevande

Flera generationer vid havet

Foto: Andreas Ulvdell/Folio

Någon gång i livet dör någon i ens närhet vilket ofta leder till sorg. Det är samtidigt mycket som måste ordnas vilket kräver stort arbete av dem som är närstående. För att underlätta i den situationen har tre myndigheter gemensamt byggt en digital guide där efterlevande kan hitta det som ska göras efter dödsfallet. Guiden är ett resultat av ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan.