Tillsammans driver vi utvecklingen i en tydlig riktning

Den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige drivs av ett stort antal aktörer i samverkan. För att få genomslagskraft för de insatser som genomförs och planeras har en nära dialog hållits med bland andra Ekonomistyrningsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt samverkansprogrammet eSam. Under hösten 2015 och våren 2016 har vi mötts för att diskutera vilka …

Ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige

Digitalisering är en prioriterad fråga för regeringen. Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering verkar det finnas outnyttjad potential inom offentlig sektor. Därför har regeringen beslutat om ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige för åren 2016 – 2018. Programmet heter Digitalt först. Här kan du läsa mer …

Välkommen till bloggen Digitalt först!

Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige. Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare.. Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Näringsdepartementet och tillhör E-förvaltningsenheten. Vi kommer också att bjuda in gästbloggare från organisationer, myndigheter och våra kollegor på andra departement. Anledningen …