Tillsammans för en tillgänglig och effektiv statsförvaltning

Dagens gästbloggare är Mats Wikström, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Mats inlägg utgår från honom och hans organisations egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Digitaliseringen påverkar samhället på alla områden. Att använda sig av teknikutvecklingen är inget nytt och digitalisering är heller inget självändamål. Men det är en möjlighet för det offentliga Sverige att hitta nya sätt att underlätta för medborgare och företag – och använda skattepengar mer effektivt.

Alla myndigheter behöver själva se över hur de kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att ge bättre service till allmänheten men även till andra målgrupper, som journalister och övrig offentlig sektor. Det gäller inte minst oss på Ekonomistyrningsverket (ESV) som ska stödja regeringen och myndigheterna i digitaliseringsfrågor.

ESV:s analys av statsförvaltningens digitalisering visar att det behövs mer samverkan över hela det offentliga Sverige, för att förvaltningen ska bli bättre på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. ESV arbetar för att bli en mötesplats för sådant samarbete och driver och deltar i flera samverkansprojekt, både nationellt och internationellt.

Medborgarna upplever ofta den offentliga förvaltningen som fragmenterad och att man själv får samordna sina ärenden mellan olika myndigheter. Statsförvaltningen behöver alltså bli bättre på att samverka för att utveckla gemensamma digitala tjänster efter medborgarnas behov. Många myndigheter har lyckats väldigt bra med sina digitala tjänster, och det finns all anledning att ta del av varandras goda exempel. För att kunna göra det behöver vi träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans i förvaltningen för att förbättra vår service och bli mer lättillgängliga.

ESV-dagen den 11 oktober är ett sådant tillfälle. Årets tema är samverkan och digitalisering, och programmet bjuder på många myndighetsexempel där vi kan lära av varandra. Exempelvis delar Skatteverket med sig av sina erfarenheter från att samverka med andra om digitala satsningar, och Arbetsförmedlingen berättar om att verksamhetsutveckla med kunden i fokus. Dagen gästas även av bland andra Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, som kommer berätta om regeringens satsning på e-hälsa.

Min förhoppning är att alla besökare kommer att få både inspiration och konkreta tips för att driva digitala projekt.

Tillsammans fortsätter vi arbeta för att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med medborgaren i centrum.

Vi ses på ESV-dagen den 11 oktober!

Mats Wikström
Generaldirektör på Ekonomistyrningsverket