Tre snabba frågor till Ardalan Shekarabi

I onsdags den 25 maj 2016 presenterade Stefan Löfvén att civilminister Ardalan Shekarabi blir ansvarig minister för digitalisering av det offentliga Sverige. Det innebär att förvaltningspolitiken och utvecklingsfrågorna inom digitalisering samlas i samma portfölj. Vi som enhet får inte bara ett nytt statsråd utan kommer också att tillhöra Finansdepartementet. Vi ser fram emot fortsättningen! Vi kommer tillsvidare att fortsätta blogga här på Näringsbloggen.

Tre snabba frågor till Ardalan Shekarabi

1.Regeringens satsning på digitalisering av det offentliga Sverige lyder under namnet Digitalt först – vad betyder det för dig?

Jag är för det första oerhört glad att få ansvaret för dessa frågor. Det ser det som väldigt viktigt att vi kraftsamlar på digital förnyelse av det offentliga Sverige. Vi möter varje dag stora samhällsutmaningar där våra gamla strukturer inte alltid verkar hjälpa oss. Genom programmet Digitalt först ger vi förutsättningar för smarta digitala lösningar för en effektiv offentlig sektor, fler jobb och ökad välfärd. Vi vill att det offentliga Sverige ska ha förutsättningar att tänka nytt – och tänka Digitalt först.

2.Vilken är din viktigaste prioritering?

Digitaliseringen gör det möjligt att modernisera det svenska samhällsbygget. Min största uppgift är att möjliggöra all den innovationskraft som finns i samhället och riva hindren för digitalt först. Jag behöver skapa bättre förutsättningar för utveckling genom en ökad samverkan mellan stat, kommuner, landsting, regioner, näringsliv och akademi. Vi behöver tänka och agera smart – tillsammans. Vi har flera saker på plats redan – men vi kan mer! Och ett av de områdena där vi saknar tydlig styrning och samordning är just inom digitalisering. Här ser jag fram emot att göra mycket.

3.Handen på hjärtat – hur digital är du?

När jag inte är på jobbet så är jag nog som vem som helst, det vill säga uppkopplad mest hela tiden. Läste någonstans att man kollar sin telefon i snitt 150 gånger om dagen. Jag måste nog erkänna att jag antagligen ligger en bit över snittet här…