Två regeringsuppdrag om grunddata och informationsutbyte

Idag fattade regeringen beslut om två regeringsuppdrag som ska öka standardiseringen av så kallad grunddata samt göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis folkbokföring, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information.

Regeringen avser att ge den nya Myndigheten för digital förvaltning ett samordningsansvar för båda uppdragen när den inrättas 1 september 2018.

Läs mer om de båda uppdragen på regeringens webbplats.