Uppdrag att verka för Digitalt först – för ett smartare Sverige

Måndagen den 22 augusti, möttes ett fyrtiotal personer på Näringsdepartementet i Stockholm för att diskutera uppdragen inom Digitalt först – hur vi ska bli ett smartare Sverige. Under dagen fick utvecklingsmyndigheterna möjlighet att berätta om sina strategier och få återkoppling. Även Sveriges kommuner och landsting var inbjudna för att resonera kring kommuneras roll i uppdragen. Ekonomistyrningsverket reflekterade över hur olika typer av nyttor kan värderas.

Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi inledde med att beskriva hur regeringen ser på uppdragen.
– ”Genom att städa upp bland ineffektiva system, begrepp och standarder vill vi att det ska vara enklare att nå, förstå och använda offentlig information. Företag ska kunna utveckla tjänster som utgår från medborgarens behov, istället för hur varje organisation har hanterat sin information”.

I början av året fick ett antal myndigheter i uppdrag att vara så kallade utvecklingsmyndigheter fram till 2018. Uppdragen går ut på att göra det enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag i processer där flera myndigheter och kommun är involverade. Uppdragen ska främja innovativa digitala lösningar för ”en väg in” och friktionsfria processer, exempelvis genom standardisering och tillgängliggörande av information.  De utpekade områdena är:

Alla utvecklingsområden har i början av augusti lämnat in sina första delrapporter. Där har de beskrivit sina strategier och planer för hur uppdragen ska genomföras och vilken inriktning som de kommer att ha. De har också identifierat vilka aktörer som behöver samarbeta för att detta ska bli möjligt.

Deltagare vid mötet
Anneli Hagdahl och Sofie Arvidsson modererade dagen. De samordnar uppdragen från enheten för e-förvaltning. Foto: Regeringskansliet

Även om uppdragen rör olika sakområden finns det många beröringspunkter. Under måndagen diskuterades hur gemensamma frågor kunde drivas vidare och på vilket sätt.
Det finns flera gemensamma framgångsfaktorer för uppdragen, bland annat vad gemensam digital infrastruktur, hur samverkan kan ske med näringslivet och hur vidareutnyttjandet av data kan möjliggöras. Flera räckte upp handen för att bjuda in till nästa möte kring bland annat dessa frågor. Det ska bli spännande att fortsätta följa uppdragen!

Länk till pressmeddelande om Lantmäteriets uppdrag
Länk till pressmeddelande om Jordbruksverkets uppdrag
Länk till pressmeddelande om Naturvårdsverkets uppdrag
Länk till pressmeddelande om Tillväxtverkets och Bolagsverkets uppdrag