Uppdraget till Försäkringskassan att erbjuda och stödja en säker och samordnad it-drift inom statsförvaltningen

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag under treårsperiod att erbjuda samordnad och säker it-drift för vissa myndigheter. Det övergripande syftet är att pröva och utvärdera former för samordnad och säker it-drift för lämpliga myndigheter.

Läs pressmeddelande här

Läs Försäkringskassans nyhet