Uppstart av expertgruppen för digitala investeringar på gång

Den 8 juni fattade regeringen beslut om att inrätta en expertgrupp för digitala investeringar. Dagens gästbloggare är Kristina Alsér, ordförande för expertgruppen som genom detta inlägg ger sin syn på expertgruppens uppdrag:

”Regeringens nyinrättade expertgrupp för digitala investeringar ska bidra till att statliga myndigheter bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter.

Jag blev både glad och hedrad när jag blev tillfrågan om att bli ordförande för expertgruppen. Det ligger i linje med det jag har jobbat med tidigare och brinner för – en effektivare och modernare offentlig förvaltning. Som landshövding hade jag flera samordningsuppdrag, bl.a. att samordna alla länsstyrelsers förenklingsarbete, jag är välinsatt i de utmaningar som den offentliga förvaltningen har och är van att hantera de olika målkonflikter som kan dyka upp. Men jag vet också att det finns mycket kompetens och många goda tankar hos medarbetare i det offentliga om hur verksamheten kan utvecklas med stöd av IT och smarta digitala lösningar.

Min ambition är att i slutet av augusti starta arbetet med full kraft. Vi har ett viktigt arbete framför oss med att utforma smidiga arbetsprocesser för expertgruppens arbete samt bygga relationer och förtroende hos de tjugo myndigheter som berörs av uppdraget. Min ambition är att vi ganska snabbt ska spridda erfarenheterna till fler myndigheter än de som berörs av uppdraget.

Uppdraget är kort, bara två år och jag känner att det finns stora förväntningar på att expertgruppen snabbt ska visa nytta av sitt arbete och uppnå önskade effekter. Arbetet har redan påbörjats men kommer intensifieras direkt efter semestrarna. För närvarande pågår processen med att utse ledamöterna i expertgruppen och rekrytering av personal till kansliet.

Expertgruppen kommer att starta sitt arbete med att ta fram kriterier för utvärdering av digitala investeringar. Detta arbete hoppas vi kunna driva i nära samarbete med berörda myndigheter genom att bilda en referensgrupp med experter från myndigheterna.

För mig som ordförande är det viktigt att expertgruppen driver sitt arbete på ett öppet och transparent sätt. Därför kommer ni att höra och läsa mycket om vårt arbete framöver och bjudas in att delta på olika sätt.

Med hälsningar och hopp om en trevlig sommar!”
Kristina Alsér