Välkommen till bloggen Digitalt först!

Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige. Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare..

Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Näringsdepartementet och tillhör E-förvaltningsenheten. Vi kommer också att bjuda in gästbloggare från organisationer, myndigheter och våra kollegor på andra departement.

Anledningen till att vi startar bloggen är att vi arbetar med frågor som rör sig väldigt fort. Därför behöver vi både berätta vad vi gör och fånga in vad som görs utanför vår närmsta krets.

Det är ett högt förändringstryck i det offentliga Sverige. Digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället.  Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. Därför har regeringen beslutat om en särskild satsning på Digitalt först – för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

När vi säger Digitalt först så menar vi att:

Myndigheter, kommuner och landsting sätter människan eller företaget i centrum när nya lösningar tas fram för att skapa en enklare vardag och ett öppnare samhälle.

Digitala lösningar är ett förstahandsval, där det är möjligt och relevant. Genom smarta digitala lösningar tar vi bort onödig administration och frigör tid och resurser.

En mer innovativ offentlig förvaltning använder resurser på ett smartare sätt och samverkar med både näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Här kommer vi att rapportera från de aktiviteter vi genomför, reflektera kring aktuella händelser och beskriva hur vi arbetar.

Välkommen hit!

Christina Henryson, enhetschef Näringsdepartementet

13 svar på “Välkommen till bloggen Digitalt först!”

  1. Mycket bra initiativ! Inte bara för att ni fokuserar digitaliseringen utan också för att ni tar ett samlat grepp över utvecklingen inom offentlig sektor. Grattis Christina 🙂

    1. Ffa tycker jag ert anslag var riktigt intressant: att börja med att hävda att “människan sätts i centrum”…och just därför digitalt i första (inte andra!) hand. Många aktörer i Sverige skulle nog kalla den saken “radikal”. För ja, det leder garanterat till en rätt annorlunda värld än den vi ser nu. Jag själv menar dock att det är just där, det ni gör, blir/är riktigt intressant. För ja: det är ju redan exakt just så vi bör tänka inför vår gemensamma framtid. Skall bli kul att följa er. Läckert! 😉

      1. Tack Henrik! Kul att du uppskattar vårt arbete och vill följa oss framöver.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.