Använd duktiga konsulter och digitala verktyg för bygglovsritningar

Bygglovsritningar krävs för att ansöka om bygglov. Det är ritningar som beskriver hur du vill att byggnaden ska se ut. Det är viktigt att dessa ingår i bygglovsansökan och att de är korrekta. I korhet är detta alltså en samling ritningar som innehåller planritningar, fasader, sektioner och situationsplaner.

För att få projektet godkänt måste samtliga av ovanstående ritningar tas fram. Den vanligaste orsaken till att ett bygglov nekas är att planerna inte följer de regler som krävs. Det är viktigt att ha tydliga och detaljerade ritningar eftersom de ökar sannolikheten för att du snabbt får ditt bygglov godkänt.

Många av oss har inte någon tidigare erfarenhet av att skapa bygglovsritningar, och inte heller någon tid eller möjlighet att sätta sig in i hur man ska gå tillväga på bästa sätt. Därför rekommenderar vi alltid att man anlitar någon duktig konsult som dagligen arbetar med detta och med hjälp av digitala verktyg hjälper dig att ta fram en kvalitativ bygglovsritning.

Vad innehåller en bygglovsansökan?

Byggnadsavdelningen i din kommun utfärdar ett byggnadstillstånd när de har fått de nödvändiga handlingarna, uppgifter och ritningar som krävs. För att få ett startbesked måste du skicka alla dessa olika dokument och uppgifter.

I många fall är det fördelaktigt att anlita ett byggnadskonsulter för att hjälpa dig med bygglovsritningen, vilket vi var inne på lite tidigare. Numera finns det många företag som erbjuder tjänster kopplat till byggritningar, och vi uppmanar dig därför att jämföra dessa företag mot varandra för att se vem som erbjuder det lägsta bygglovsritningar pris. På så sätt slipper du att betala ett onödigt högt pris för din bygglovsritning.

Vilka krav finns på bygglovsritningen?

Bygglovsritningarna måste uppfylla specifika krav innan den skickas iväg. Här nedan följer de saker som måste uppfyllas:

  • Ritningen ska visa både bostadens nuvarande skick och dess framtida utseende efter ett planerad ombyggnation.
  • Ritningen måste vara skapad och redovisade enligt lag
  • Ritningen ska vara utskrivna på A3 eller digitalt
  • Ritningen måste vara ritad i relevant skala

Det är svårt att skapa byggplaner för någon som inte har den nödvändiga expertisen och förmågan. Därför är det också väldigt vanligt att som sagt anlita ett företag för att ta fram ritningen så den uppfyller alla specifikationer som krävs. Om din bygglovsritning inte är korrekt framtagen finns det en stor risk att byggnadstillståndet inte godkänns.

Vad kostar en bygglovsritning?

Det finns många olika företag som tillhandahåller ritningar för bygglov, och därför kan även priserna för denna tjänst variera en hel del. Ett vanligt familjehus kan exempelvis kosta mellan 5 000 och 30 000 kronor att rita upp.

Kostnaden för ett arbete bestäms av en rad olika faktorer, bland annat projektets svårighetsgrad, men även beroende på vilket företag som du anlitat. Det är viktigt att jämföra de olika alternativ som finns när det gäller att få en ritning för bygglov. På så sätt kan du försäkra dig om att du får den bästa möjliga tjänsten för dina behov och att du är nöjd med slutprodukten.