Internets historia – kortfattad genomgång

Det amerikanska försvaret började utveckla nätverket Arpanet i början på 1960-talet (idén kläcktes 1962). Projektet slutfördes den 29 oktober 1969 då två datorer för första gången pratat med varandra genom att skicka iväg meddelandet LOGIN, men mottagardatorn kraschade redan efter två bokstäver vilket gjorde att de endast såg LO.

Detta var alltså embryot till det internet vi idag känner till. Och det dröjde därefter två år till 1971 innan det första e-postmeddelandet skickades.

I samband med att nätet blir internationellt år 1973 dyker ordet internet upp för första gången. En dator i Norge kopplas den 15 juni samma år upp mot Arpanet i USA, och ungefär en månad senare får Storbritannien en uppkoppling, och internets tillväxt börjar ta fart. För Sveriges del kunde man 1982 för första gången skicka iväg e-post genom att koppla upp det s.k. KOM-systemet (en tidig form av internetforum) mot Arpanet.

Datumet för internets födelse varierar

Man kan nämligen få olika svar beroende på vem man frågar. Men många anser att det är 1 januari 1983 eftersom det var då Arpanet gick över från det protokollet TCP/IP som var mer flexibelt än det tidigare NCP.

Det nya systemet innebär att meddelandena i nätverket skickas iväg utan att kontrolleras, och detta gör att det går snabbt men samtidigt finns det inte någon garanti att allt som skickas kommer fram till den tänkta mottagaren.

Internet i Sverige

I Sverige tas det första ”riktiga” e-postmeddelandet emot den 7 april 1983, och ungefär 1 år senare kopplar en forskningsassistent på Chalmers upp en dator till internet och Sverige får då sin första nod i internet.

När de nordiska universiteten år 1988 får en internetlina till New York så får både studenter och forskare tillgång till det stora internationella internet ”på riktigt”.

Utvecklingen tar fart

År 1989 skapar Tim Berners-Lee systemet World Wide Web (WWW) som innebär att de olika dokumentent på internet sitter ihop som ett nät med hjälp av adresser (URL:er och länkar). Internets första webbplats någonsin lanseras år 1991 för ett forskningscentrum i Schweiz.

När webbläsaren Mosaic lanseras år 1993 börjar utvecklingen verkligen ta fart på riktigt, och det beror till stor del på att man nu även kan titta på bilder – och inte enbart text som gällde tidigare. År 1994 meljar Carl Bildt till Bill Clinton och de blir därmed de första regeringscheferna i världen som har kontakt via e-post.

Under sent 90-tal och tidigt 2000-tal fortsätter den kraftiga utvecklingen av internet, och allt fler är nu uppkopplade. Det börjar därmed bli något som finns i de flesta hem i de utvecklade länderna, och Sverige ligger faktiskt i framkant när det gäller internetanvändande.

Snabbspolning till nutid

Internet är numera utbrett över hela världen, och något som är en stor del av många människors vardag – på både gott och ont. Och oavsett vad man tycker så är det en verklighet man behöver förhålla sig till.

Hur framtiden för internet kommer att se ut är svår att sia om, men en sak är säker och det är att vi sannolikt stor inför en fortsatt intressant resa i berättelsen om internet.