Vad är SaaS?

SaaS är en förkortning av ”Software as a Service” (dvs ”mjukvara som en tjänst” på svenska), vilket enkelt förklarat är en prenumerationstjänst på en mjukvara eller webbapplikation.

Dessa tjänster går att komma åt oavsett vart användaren befinner sig så länge denne har en internetuppkoppling. De har en mängd olika fördelar (vi går igenom ett par av dem längre ner) och är generellt sett väldigt smidiga att använda sig av.

Du som användare och kund till en SaaS-tjänst hyr helt enkelt tillgång till den här applikationen, till skillnad från att köpa loss det. Vanligtvis betalar man en månads-, kvartals-, eller årsavgift för att behålla sin tillgång till tjänsten.

Några exempel på SaaS-tjänster

SaaS-tjänster används inom alla möjliga olika områden, av både privatpersoner och företag.

Det finns dock ett par vanliga exempel som kan vara värda att ta upp när man pratar om den här typen av tjänster och applikationer.

Vanliga användningsområden för SaaS är tjänster inom säljstöd (CRM), bokföring, fakturering, projektplanering, e-post, kalender, kontorsverktyg, molnlagring, och servertillgång. Det finns såklart massor av andra användningsområden än dessa, men detta är alltså några av de vanligaste.

Det är en generell trend bland många företag att gå över till mer till månadsavgifter, och därför kan det vara rimligt att anta att SaaS-tjänster kommer vara fortsatt populära (och även öka i popularitet) även framöver.

Fördelar med SAAS

Det finns flertalet olika fördelar med SAAS-tjänster, och det är också därför de har blivit så pass populära som de har blivit de senaste åren.

Här nedanför går vi igenom några av de största fördelarna, men det finns såklart fler än vad vi tar upp i denna korta lista.

Skalbarhet och dynamiskt

En av de största fördelarna med SAAS-tjänster är att de är väldigt skalbara och lätta att anpassa efter vilka behov man har. Det är t.ex. väldigt enkelt att lägga till fler använder, applikationer, eller funktioner baserat på de behov som finns. Men lika lätt som det är att skala upp så är det enkelt att skala ner – vilket gör att man kan justera utgifterna för den här tjänsten relativt enkelt.

Användarvänligt

Leverantörerna av SAAS-tjänster har som grupp ett stort fokus på att göra tjänsten så användarvänlig som möjligt, kort sagt eftersom det efterfrågas av kunderna. Det ska vara enkelt att sätta sig in i tjänsten och förstå hur man använder den, även om den i sin tur används för att göra avancerade saker.

Väldigt kostnadseffektivt

Kunden behöver inte betala för en massa onödiga funktioner som inte används, utan i de flesta fall kan man anpassa kostnaden utifrån det man faktiskt använder. På så sätt kan man pressa ner kostnaden och det gör att SAAS-tjänster är väldigt kostnadseffektiva.

Bra tillgänglighet

Kunden kan komma åt tjänsten oavsett var personen befinner sig, så länge kunden har en enhet med internetuppkoppling. Detta gör det möjligt att utföra distansarbeten och det är bra med tanke på den globala värld vi lever i numera.

Hög säkerhet

Generellt sett har SAAS-tjänster en hög säkerhet och detta är något som leverantörerna av dessa tjänster vet om att kunderna efterfråga vilket har gjort att många leverantörer har detta som en av de högsta prioriteringarna. Man gör alltså inte avkall på säkerhet genom att använda en SAAS-tjänst över nätet, utan det är snarare tvärtom eftersom säkerheten numera är så pass avancerad hos många av tjänsterna på marknaden.

Uppdateringar sköts automatiskt

När leverantören gör uppdateringar av tjänsten sköts detta helt automatiskt utan att kunden själv behöver komma ihåg att installera uppdateringen. En fördel med detta är t.ex. att leverantören då snabbt kan fixa säkerhetshål eller lägga till nya funktioner i tjänsten.