Utredning om ett nationellt mobilförbud i skolor

Att mobiler kan göra så man tappar fokus är något som är lätt att förstå. Notifikationer och en mobil som ligger och vibrerar och plingar i fickan är väldigt svårt att hålla sig ifrån. Detta gäller särskilt för alla ungdomar som har sina telefoner med sig till skolan.

Dessa mobiltelefoner är således inte speciellt bra för att skapa en arbetsmiljö där du kan studera i lugn och ro. Därför har regeringen tillsatt en utredning kring ett eventuellt mobilförbud, som alltså skulle kunna vara en av nycklarna till en bättre studiero i skolorna runt om i Sverige.

En negativ trend

Även fast Sverige är en av de bättre länderna när det kommer till studiero, så utvecklas kurvan negativt och det är därför regeringen nu vill tillsätta en utredning angående detta.

Anna Ekström, S, berättar att de inte lyckats vända den negativa utveckling i skolan. Hon fortsätter och påpekar att elever som tillbringar mycket tid i skolan ska kunna trivas när de är där samtidigt som de även ska få en god studiero.

Lärare säger ifrån

Faktum är att många lärare märker på lektioner att mobiltelefoner stör elever under lektioner.

En undersökning som gjordes på flera olika gymnasieskola visar att hela 70% av alla lärare upplever att telefoner och allt spelande, chattande och sms:ande stör på lektionerna.

Många skolor har satt upp egna regler med mobilförbud, men det brukar ofta tendera i långa och onödiga argumentationer som gör att lektionstiden försvinner. En lag om mobilförbud under lektioner hade alltså hjälpt till en hel del.

Det ska dock tilläggas att i vissa delar av lärandet kan det vara användbart att ha sin mobiltelefon. Även personer med särskilda behov av stöd kan dra stora fördelar av att få använda telefonen under lektionstid.